You are currently viewing Doğum Paketi ve Yenidoğan Paketi

Doğum Paketi ve Yenidoğan Paketi

  • Post author:
  • Post category:Blog
  • Reading time:7 mins read

Doğum paketi; gebelik rutin kontrollerini, gebelik tahlillerini, gebelik tetkiklerini, normal veya sezaryen doğum masraflarını karşılayan sağlık sigortası türüdür. Sigorta şirketleri, doğum sigortası ile anne adaylarının 9 aylık süreci için güvence oluşturur ve son teknoloji ile donatılmış hastanelerde doğum yapmalarını sağlar.

Doğum sigortası hamile kadınların sağlıklarını ve doğumunu güvence altına alan bir sağlık sigortasıdır. Bu yüzden doğumdan sonra bebeğiniz ile ilgili ilk muayene ve ilk tetkik giderleri dışında, sigorta şirketine hiçbir masrafı karşılatamazsınız. Yani bebeğinizin doğumundan sonra kuvöze girmesi veya herhangi bir hastalığı olması durumunda, doğum sigortanız yeni doğan bebeğiniz ile ilgili hiçbir masrafı karşılamaz. Doğumdan sonra olası tüm riskler için yenidoğan çocuğa özel sağlık sigortası yapılmalıdır.

Doğumdan sonra oluşabilecek komplikasyonlar için bebeğinize bir güvence oluşturmak istiyorsanız, doğum sigortanıza yenidoğan teminatı eklemeniz gerekmektedir. Fakat yenidoğan teminatı sadece özel sağlık sigortalarına eklenebilen bir güvencedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası yenidoğan teminatı bulunmamaktadır.

Yenidoğan Çocuğa Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Annenin doğum teminatı satın almış olması kaydı ile poliçesine yenidoğan teminatı eklenebilir. Yenidoğan teminatının kapsamı ve limiti dahilinde bebeğin hastanede kaldığı süre boyunca aşağıdaki durumlar için güvence oluşturabilirsiniz:

  • Hemşire takibi
  • Doktor takibi
  • Aşı
  • Küvöz masrafları
  • Laboratuvar testleri

Ayrıca yeni doğan bebek hastaneden çıkmış olsa dahi yapılan kalça ultrasonu, işitme testi ve fenilketonüri testi yenidoğan teminat limiti dahilinde karşılanır.

Yenidoğan teminatı limitlidir ve yenidoğan bebek ile ilgili tedavi masrafları belirlenen limiti aşarsa teminatta sonra erer. Fakat anne veya babanın özel veya tamamlayıcı sağlık poliçesine bebek eklenebilmektedir.

Yenidoğan çocuğa özel sağlık sigortası için altın bir kural vardır. Bebeğin doğduğu günden itibaren ilk 15 gün içinde ailenin özel sağlık sigortasına eklenmesi gerekmektedir. Bu şekilde poliçeye dahil edilen bebekler doğuştan ömür boyu yenileme garantisi kazanır. İlk 15 gün içinde sağlık poliçesine eklenen bebeğin, doğuştan gelen hastalıkları da hayatı boyunca sigorta şirketi tarafından karşılanır. Ayrıca poliçeye eklenen yenidoğan bebeğe, yatarak tedaviler için var olan bekleme süresi uygulanmaz.

Yenidoğan çocuğa özel sağlık sigortası, 15. gün geçildikten sonra anne veya babanın poliçesine eklenmesi durumunda, doğuştan gelen hiçbir hastalık sigorta şirketi tarafından karşılanmaz. İlk 15 günden sonra bebeğin sağlık poliçesine dahil olması durumunda yenidoğan bebek için sadece ömür boyu yenileme garantisi verilir. Yani yenidoğan bebeğin sağlık poliçesine ilk 15 gün içinde eklenmesi kazanacağı haklar açısından önemlidir.

Yeni doğan bebeğin, ailenin var olan sağlık poliçesine ilk 15 gün içinde dahil edilmesi önemli bir konudur. Sigorta şirketlerinin, belirlediği süreyi aşmadan yeni doğan bebeğinizi sağlık poliçenize dahil edilmesi için alanında uzman ve tarafsız sigorta aracısı ile çalışmanızı tavsiye ediyoruz. Yeni doğan bebeğinizi sigorta temsilcinize bildirmeniz durumunda tüm sürecin takibini yapacaktır.

Özel Sağlık Sigortası Yenidoğan Teminatı

Özel sağlık sigortası ile doğum yapacak olan kadınlar, yenidoğan teminatı ile ilgili detaylı bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Özel sağlık sigortası gebelik ve doğum ile ilgili güvence oluşturur fakat bebeğiniz için ayrı bir teminat oluşturmanız gerekir. Sigorta şirketine göre değişiklik gösteren bu durum, özel sağlık sigortası doğum teminatı almadan önce değerlendirilmesi gereken önemli bir konudur. Aşağıdaki tabloda sigorta şirketi bazında yenidoğan teminatı veren sigorta şirketlerini ve bu teminatın kapsamını görebilirsiniz.

Özel Sağlık Sigortası Yenidoğan Teminatı Veren Sigorta Şirketleri

Sigorta ŞirketiÖzel Sağlık Sigortası Yenidoğan Teminatı
Allianz SigortaYenidoğan rutin muayene ve tetkikler,kan grubu belirleme, metabolik tarama testi, işitme testi,erken doğum (Prematüre) ve düşük doğum ağırlığı (SGA) ile ilgili sağlık giderleri ilgili teminattan karşılanır.
Anadolu SigortaBebek hastaneden çıkmadan, sağlıklı yeni doğan bebekle ilgili olarak yapılan muayene, rutin tetkik ve kontrollere ait giderler annenin doğum teminatından karşılanır. Yenidoğan küvöz teminatı ayrıca alınmalıdır.
Axa SigortaHastanede kaldıkları süre boyunca oluşan her türlü sağlık masrafları (teminat dışı kalan haller dışındaki hemşire takibi, doktor takibi, aşı, olası küvöz masrafları ve gerekli görülen laboratuvar testleri vs.) ayrıca hastaneden çıkmış olsa dahi yapılan kalça ultrasonu, işitme testi ve fenilketonüri testi yenidoğan teminatından karşılanır.
Ergo SigortaYenidoğan bebek ile ilgili rutin doktor muayenesi, ilaç ve rutin tetkikler (açlık kan şekeri, tiroid tarama testi, fenilketonüri,kan grubu tayini) annenin doğum teminatından ve kalan limiti kapsamında ödenir. Ancak bebeğin küvöz masrafları ve doğuştan gelen hastalık/rahatsızlıkları ile bunların komplikasyonlarına ait giderlerinin tamamı kapsam dışındadır.
Güneş SigortaYenidoğan bebeklerin, doğum sonrasında hastanede kaldıkları süre boyunca oluşan yeni doğan rutin masrafları annenin “Hamilelik Takibi” teminatı kapsamında karşılanır.
Mapfre SigortaYenidoğan komplikasyonları , konjenital hastalıkları hariç bebek için oluşan hastane masrafları annenin doğum teminatı kapsamında karşılanır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yenidoğan Teminatı

Sigorta şirketleri tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında yenidoğan için bir güvence oluşturmaz. Yani özel sağlık sigortasındaki gibi alabileceğiniz yenidoğan teminatı yoktur. Rutin doktor muayenesi ve rutin tetkikler dışında kalan sağlık giderleri teminat dışıdır. Ancak yenidoğan bebek sigorta şirketinin özel şartlarına göre annenin veya ailenin sağlık poliçesine eklenebilmektedir.

Yenidoğan bebeğinizi sağlık poliçenize ekletmeniz durumunda, sağlık masraflarını sigorta şirketinden karşılayabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda yenidoğan bebek için sigorta şirketlerinin uyguladığı şartları bulabilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yenidoğan Teminatı Veren Sigorta Şirketleri

Sigorta ŞirketiTamamlayıcı Sağlık Sigortası Yenidoğan Teminatı
Allianz SigortaDoğumdan itibaren ilk 15 gün bebeğin hiçbir sağlık gideri karşılanmaz. 15.günden sonra bebeğin sağlık poliçesine dahil edilmesi koşulu ile sağlık giderleri karşılanır. Yenidoğan teminatı bulunmamaktadır.
Anadolu SigortaBebeğin ilk doktor kontrolü ve ilk tetkikleri annenin doğum teminatından karşılanır. Bunun dışında kalan tüm sağlık giderleri sigorta şirketi tarafından karşılanmaz. Doğumu takip eden 15 gün içinde bebeğin sağlık poliçesine eklenmesi durumunda, doğuştan gelen tüm hastalıklar ve sağlık giderleri karşılanır.
Ergo SigortaYeni doğan bebek ile ilgili doğumdan hemen sonra ve bebek hastaneden çıkmadan, sağlıklı yeni doğan bebekle ilgili yapılan rutin doktor muayene, ilaç ve rutin tetkiklere (açlık kan şekeri, tiroid tarama testi,fenilketonüri ve kan grubu tayini) dair tüm harcamalar ödenir. En geç 2 ay içinde bebek sağlık poliçesine eklenmelidir.

Özel Sağlık Sigortası mı Tamamlayıcı Sağlık Sigortası mı?

Bu sorunun cevabı sizin beklentilerinize, ihtiyaçlarınıza ve bütçenize göre değişir.

Özel sağlık sigortası bebek sağlığı ile ilgili daha geniş kapsamlı sağlık hizmeti sunmaktadır. Bebeğinizde doğum sonrası oluşabilecek riskleri de teminat altına alır. Burada önemli olan nokta, doğum sigortanız ve yenidoğan teminatınız için belirlediğiniz limit ve katılım payı oranıdır.

Özel sağlık sigortalarında var olan katılım payı oranı, sigorta şirketi ile masrafları paylaşmanız anlamına gelmektedir. Yani katılım payı oranınızı %80 olarak belirlediyseniz; bebeğinizin sağlık giderleri sigorta şirketi tarafından %80 ödenir ve geriye kalan %20’lik kısmı kendiniz hastaneye ödersiniz.

Ayrıca özel sağlık sigortalarında yıllık olarak belirlenmiş limitler vardır. Bebeğinizin sağlık giderleri için 2.000 TL’lik bir limit belirlemeniz durumunda, bu limiti yıl içinde aşmamanız gerekir.

Özel sağlık sigortası doğum ve yenidoğan teminatı için belirleyeceğiniz katılım payı oranı ve yıllık limit tutarı, sizin özel sağlık sigortanız için ödeyeceğiniz primi de etkileyecektir. Katılım payı oranı ve limit tutarı ne kadar artarsa ödeyeceğiniz primde aynı oranda yükselecektir.

Bütçeniz özel sağlık sigortasına almaya yetmiyorsa, tamamlayıcı sağlık sigortası sizin için iyi bir alternatif olabilir. Tamamlayıcı sağlık sigortası doğum teminatı limitsizdir ve katılım payı oranı yoktur.

Tamamlayıcı sağlık sigortası yenidoğan ile ilgili sadece ilk rutin kontrol ve tetkikleri güvence altına alır. Yenidoğan bebeğin ilk kontrol ve tetkik giderleri, annenin doğum paketinden karşılanır. Yenidoğan bebekle ilgili diğer masrafların karşılanması için, bebeğin annenin veya ailenin sağlık poliçesine eklenerek sigortalanması gerekmektedir.

Her anne baba yeni doğacak bebeğinin sağlığı için bir takım önlemler almak ister. Özel sağlık veya tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında doğacak bebeğinizi güvence altına alabilirsiniz. Bu noktada bütçeniz doğrultusunda tercih yapmanız sizin için daha faydalı olacaktır.

Sizde yenidoğan çocuğa özel sağlık sigortası veya tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak isterseniz, alanında uzman müşteri temsilcilerimizden yardım alabilirsiniz. Beklentilerinize, ihtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun özel sağlık veya tamamlayıcı sağlık sigortası seçimini gelin birlikte yapalım. Paketler hakkında bize  danışmak için 0543 941 3858 numaradan arayabilir, ekranın sağ köşesindeki yeşil “whatsappla konuş” butonuna basarak canlı destek alanından istediğiniz her zaman sorularınızı yazabilirsiniz.

Ayrıca doğum sigortası ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmak isterseniz blog yazılarımızı okuyabilirsiniz.

Sevgi ve mutlulukla…