You are currently viewing Grup Sağlık mı? Bireysel Sağlık mı?

Grup Sağlık mı? Bireysel Sağlık mı?

  • Post author:
  • Post category:Blog
  • Reading time:6 mins read

Hangisini Seçmeli? Grup Sağlık Sigortası mı? Bireysel Sağlık Sigortası mı?

Grup sağlık sigortası, işletmelerin çalışanları için oluşturduğu bir güvencedir. İş vereninizin sağladığı grup sağlık sigortası kapsamı genel olarak sağlık gereksinimlerinizi karşılar. Hatta ailenizin sağlık giderleri bile grup sağlık sigortası kapsamı içinde karşılanabilir. Fakat her geçen gün artan maliyetler ve değişen hayat tarzı ile bir gün grup sağlık sigortanızın yetersiz kalacağını bilmelisiniz.

Grup sağlık sigortası kapsamı, işvereniniz tarafından belirlenir. Anlaşmalı hastane ağı, katılım payı oranı ve tedavi giderlerinizin limiti çalışmış olduğunuz kurumun sigorta şirketi ile anlaşmasına göre şekillenir. Hal böyle olunca grup sağlık sigortası bazı alanlarda yetersiz kalabilmektedir.

Bu noktada sadece grup sağlık sigortası kapsamı yeterli midir? Gelecekte oluşabilecek durumlar için bireysel sağlık sigortası da alınmalı mı? Tüm bu sorularınızın yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz.

Grup Sağlık Sigortası Kapsamı Nedir?

Kurumsal bir şirkette çalışmaya başladığınız andan itibaren siz ve aileniz grup sağlık sigortası kapsamında korunursunuz. Daha basit bir şekilde ifade etmek gerekirse, grup sağlık sigortası, bir hastalık durumunda veya acil tedavi gerektiren durumlarda sağlık hizmeti almanızı sağlar. Ayrıca işvereninizin tercihi doğrultusunda grup sağlık poliçesi kapsamında doğum teminatından da yararlanabilirsiniz.

Yatarak Tedavi Teminatı

Ameliyatlı veya ameliyatsız olarak hastanede yatarak yapılan tedaviler için, hastaneye yatış-çıkış dönemi içindeki doktor (operatör, asistan, anestezist gibi), ameliyathane, standart oda, yoğun bakım, yemek, refakatçi, ameliyat sırasında kullanılan her türlü tıbbi malzeme, ilaçlara ilişkin sağlık giderleri, “Yatarak Tedaviler ve Ameliyatlar” teminatı kapsamında poliçe planında belirtilen limit, muafiyet, kurum ağı (network), coğrafi kapsam ve ödeme yüzdesi ile geçerlidir.

Ayakta Tedavi Teminatı

İş veren kurumunuzun isteğine bağlı olarak grup sağlık sigortasına eklenen teminattır. Ayakta tedavi teminatında, sigortalının bir kaza, rahatsızlık veya hastalık nedeniyle tanı ve tedavisi için doktor tarafından yapılacak muayeneler, ilaç, laboratuvar tetkikleri, röntgen, ileri tanı yöntemleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon gibi sağlık hizmetleri verilir.

Bireysel Sağlık Sigortası Kapsamında Neler Yer Alır?

Bireysel sağlık sigortası ve grup sağlık sigortası kapsamı arasında fark yoktur. Sunulan sağlık hizmeti, her iki tür sağlık sigortası için de geçerlidir. Burada farklılığı oluşturan durum, grup sağlık sigortası kapsamını iş vereniniz oluşturur, bireysel sağlık sigortası kapsamını da siz oluşturursunuz.

Grup sağlık sigortası kapsamında iş vereniniz sadece yatarak tedavi teminatlı bir poliçe satın almış olabilir. Grup sağlık sigortasının yatarak tedavi teminatı kapsamı dışında hiç bir teminat içermemesi sizin tam anlamı ile korunmadığınızın göstergesidir. Bir diğer seçenek ise iş vereniniz grup sağlık sigortası kapsamında hem yatarak hem ayakta tedavi teminatı içeren bir poliçe satın almış olabilir fakat katılım payı oranı belirleyerek sizin cebinizden de hastaneye ödeme yapmanızı isteyecektir.

Bireysel sağlık sigortasında ise sağlık sigortanızın kapsamını ve limitlerini kendiniz belirleyebilirsiniz. Hiç katılım payı ödemeden de sağlık sigortanızdan faydalanabilir veya maddi durumunuza uygun olacak şekilde bir katılım payı oranı belirleyerek sağlık sigortanızdan yararlanabilirsiniz. Ayrıca ihtiyaçlarınız doğrultusunda teminat kapsamını genişletebilir, kendinizi tam kapsamlı sağlık güvencesi altına alabilirsiniz. Bireysel sağlık sigortası, kişiselleştirilebilen bir sigorta türü olması açısından daha avantajlıdır.

Bireysel Sağlık Sigortası ile Grup Sağlık Sigortası Karşılaştırması

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi her iki sigorta türü de benzer sağlık hizmetleri sunar. Fakat temelde bazı farklılıklar vardır.

Prim

Grup sağlık sigortası bireysel ve aile sağlık sigortalarına göre daha ucuzdur. Daha ucuz olmasının nedeni ise, sigorta şirketinin risk olarak algıladığı durumlar, bir grup insanın üzerine dağılmıştır. Ayrıca grup olarak sağlık sigortası alındığı için sigorta şirketleri indirim uygulamaktadır.

Bekleme Süresi

Her iki sigorta türünde de bekleme süresi mevcuttur. Fakat sigorta şirketlerinin grup sağlık sigortası için belirlediği bekleme süresi ile bireysel sağlık sigortası için belirlediği bekleme süresi aynı değildir. Grup sağlık sigortalarında genellikle bekleme süreleri daha kısadır.

Mevcut Rahatsızlıklar

Grup veya bireysel sağlık sigortası olması fark etmez. Hiç bir sigorta şirketi aksi bir sözleşme olmadığı sürece geçmişten gelen rahatsızlıkları teminat altına almaz.

Sağlık Poliçesinin Kişiselleştirilmesi

Grup sağlık sigortası belirli bir noktadan sonra kişiselleştirilemez. Grup sağlık sigortası, işletmenizin çalışanları için seçtiği poliçeye, toplam çalışan sayısına ve yıllık ayrılan bütçeye bağlıdır. Bireysel sağlık sigortası ise tamamen sizin ihtiyaçlarınıza göre şekillendirilebilir.

Başka Sigorta Şirketine Geçiş

Bireysel sağlık sigortanızı, kazanmış olduğunuz haklar ile başka bir sigorta şirketine geçirebilirsiniz. Ayrıca grup sağlık sigortanızı işten ayrılmanız durumunda bireysel sağlık sigortası olarak, gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra yeniden düzenletebilirsiniz.

Vergi İndirimi

Grup sağlık sigortası üzerinden vergi indirimini çalıştığınız kurum alabilir. Grup sağlık sigortası prim ödemesini çalıştığınız yer yaptığı için, sağlık sigortasını sizin kullanıyor olmanız önemli değildir. Bireysel sağlık sigortasında ise ödediğiniz prim üzerinden yıl içinde vergi indirimi alabilirsiniz.

Sonuç olarak; eğer grup sağlık sigortası poliçeniz geniş bir kapsama sahipse, bireysel sağlık sigortası poliçesine ihtiyacınız olmayabilir. Eğer evliyseniz ve 20’li yaşların sonundaysanız, grup sağlık sigortası kapsamında yeterli sağlık hizmeti alamıyorsanız, bireysel sağlık sigortası düşünebilirsiniz. Grup sağlık sigortası ve bireysel sağlık sigortası arasında karşılaştırma yaparak geleceğiniz için doğru olan kararı verebilirsiniz. Burada önemli olan nokta sizin ve ailenizin beklenti ve ihtiyaçlarıdır.

Grup sağlık sigortası ve bireysel sağlık sigortası alanında uzman ekibimizden konu ile ilgili destek alabilirsiniz. Sitemizden veya 0543 941 3858 numaradan bizlere ulaşabilirsiniz.

Sağlıkla kalın…