Bir işveren olarak, iş yerinizde bulunan kişilerin sağlık ve güvenlik risklerini göz önünde bulundurmalı ve yönetmelisiniz. Bunun yanı sıra işyerinize gelebilecek zarar ve hasar durumlarına karşı da önlem almanız yaşanabilecek durumlarda daha güçlü olmanızı sağlayacaktır.

İşyeri sigortası; işyerinizi ve işyeri içerisinde bulunan demirbaşlarınızı, makine ve benzeri eşyalarınızı iş yerinde oluşabilecek zarar ve hasarlara karşı korumak için gerekli olan teminat gruplarının yer aldığı sigorta paketidir.

Hem küçük hem de büyük işletmeler için eksiksiz ve esnek teminat seçeneği sunar. İşyeri poliçesi ile sunulan geniş kapsamlı teminatlar sayesinde işyerinizi kolayca güvence altına alabilirsiniz.

İşyeri paket sigortası ile aynı anda tek bir poliçe kapsamında tüm risklere karşı talep ettiğiniz bedel kadar güvence altına alabilirsiniz.

İşyeri Yangın Sigortası

İşyeri ortamı neresi olursa olsun bulunan ortamda yangın meydana gelme riski her zaman vardır.

Orta ve büyük ölçekli ticari işletmeler yangın, hırsızlık, sel ve su baskınından; iş durması, kar ve kira kaybına kadar birçok rizikoya karşı teminat altına alınabilmektedir. Yangının meydana gelmesi sonucunda kontrol altına alınamayan durumların oluşması ile var olan zarar ve hasarlar güvence altına alınır.

İşyeri Hırsızlık Sigortası

İşyerleri her zaman çeşitli riskler taşımaktadır. İşyeri sigortasının tercih edilmesinin en önemli sebeplerinden birisi sıkça meydana gelen hırsızlık durumlarıdır. Hırsızlık durumunun yaşanması sonucunda çalınan eşyalar işyerine yüklü miktarlarda maddi zarar vererek sonuçlanır. Bu durumlara karşı işletme sahipleri işyeri sigortalarını yaptırarak bütçelerini koruma altına almayı tercih ederler.

İşyeri Sigorta Çeşitleri

Geniş kapsamlı teminatlar seçmek isteyen iş sahipleri için çeşitlere ayrılan sigorta poliçeleri bulunmaktadır.

  • Büro Ofis Sigortası,
  • Dükkân Sigortası,
  • Eczane Sigortası,
  • Fabrika Sigortası,
  • Mal Sigortası
  • Market Sigortası

Büro Ofis Sigortası

Ofis amaçlı kullanılan iş merkezleri ve tüm işyerleri büro sigortası ve ofis sigortası ile teminat altına alınmaktadır. Kullanım amacına uygun sunulan teminat sayesinde işyerinizi tam kapsamlı güvence altına alabilirsiniz.

Dükkân Sigortası

Satış amaçlı kullanılan işyerleri dükkân sigortası ile teminat altına alınır.

Eczane Sigortası

Eczanelerdeki tüm ihtiyaçlar göz önüne alınarak oluşturulmuş sigorta türüdür. İlaç bozulmaları ve reçeteler teminat altına alınarak eczane sigortası poliçesi oluşturulmuştur.

Fabrika Sigortası

Fabrika, organize sanayi bölgeleri, atölye, sanayi siteleri, imalathane gibi üretim faaliyetinde bulunan işyerleri fabrika sigortası ile teminat altına alınmaktadır.

Mal Sigortası

Mal sigortası ile mamül, yarı mamül ürünler ve yan ürünler dâhil tüm mallar teminat altına alınmaktadır.

Market Sigortası

Sigorta yapılacak demirbaş, makine, kasa gibi eşyalar, bina ve camlar sigorta kapsamına girerek teminat altına alınmaktadır.

Market, süpermarket ve toptan gıda ürünleri satışını gerçekleştiren yerler işyerlerinizi market sigortası ile teminat altına alabilirsiniz. Ayrıca market sigortası ile iş yerinizde çalışan personelleri de güvence altına alabilirsiniz.

İşyeri Sigortası Nasıl Yapılır

İşyerleri küçük ölçekli veya büyük ölçekli olarak değişiklik göstermektedir.

İşyerlerinin yapısına göre meydana gelebilecek risk durumları birbirinden farklıdır. Bu nedenle oluşabilecek risk durumlarını doğru kurgulamak gerekir. Doğru riskleri seçerek oluşturacağınız poliçe ile işyerinizi tam kapsamlı koruma altına alabileceksiniz.

İşyerinize en uygun sigorta poliçesini oluşturabilmeniz için uzman yardımına ihtiyaç duyabilirsiniz. Belirlenen risk durumları işyerinde meydana gelmesi muhtemel durumlar olmalı ve sigorta poliçesi bu risk durumlarına göre hazırlanmalıdır.

İşyeri Sigortası Neleri Kapsar

İşyerlerinde yangın riski, deprem riski, hırsızlık zararları, sel ve su baskını zararları oldukça sık görülen olaylardır. İşyerlerinde bu durumların meydana gelmesi sonucunda yüksek maliyetli zararlar ile karşı karşıya kalınır.

İşyerinizin yapısına göre seçmeniz gereken teminatlar bulunur. Doğru teminatları seçmeniz için mutlaka sigorta uzmanlarından destek almalısınız. Doğru poliçeyi oluşturma aşamasında bir uzmanın yardımına ihtiyaç duyacaksınız. Alacağınız işyeri sigortası geniş kapsamlı olmalı ve zarar durumlarında sizi yarı yolda bırakmamalıdır.

İşyeri Sigortası Teminatları

İşyeri paket sigortası ile yangın, sel, infilak, hırsızlık, kasa hırsızlıkları başta olmak üzere binanızı, demirbaşlarınızı, makine ve teçhizatınızı teminat altına alabilirsiniz. Poliçe ile sizlere sunulan ek teminat kapsamında ise birçok riski koruma altına alabilirsiniz.

İşyeri sigortası teminat kapsamını detaylı olarak açıklayacağız.

Üçüncü Şahıslara Karşı Sorumluluk Teminatı: İşyerinde bulunan üçüncü şahıslarda meydana gelebilecek maddi ve bedeni zararlara karşı güvence sağlayan teminattır.

Araç Çarpması Teminatı:

Araç çarpması sonucunda oluşabilecek zararlara karşı işyerini güvence altına alan teminattır. Her türlü kara, hava ve deniz aracının işyerine çarpması halinde meydana gelebilecek hasarları poliçe kapsamında karşılar.

Cam Kırılması Teminatı: İşyerindeki kapı ve pencere camlarının kırılması sonucunda meydana gelebilecek zarar ve hasarları karşılayan teminattır.

Dâhili Su ve Sel Su Baskını Teminatı: Sel ya da su baskınında işyerinin uğrayabileceği zararları poliçe kapsamına alarak güvence sağlamaktadır. Su tesisatının patlaması, sular kesildiğinde sigortalının ya da komşularının musluklarını açık bırakması sonucu doğabilecek zarar ve hasarı güvence altına alan teminat grubudur.

Deprem Teminatı:
Deprem sonucunda işyerinde meydana gelebilecek her türlü hasara karşı teminat verilir. Depremden kaynaklı olarak sigortalı işyerinde oluşan hasar durumları poliçe kapsamında incelenerek karşılanır.

Deprem sonucunda işyerinde meydana gelebilecek her türlü hasara karşı teminat verilir. Depremden kaynaklı olarak sigortalı işyerinde oluşan hasar durumları poliçe kapsamında incelenerek karşılanır.

Yıldırım Teminatı:
Yangın meydana gelsin veya gelmesin, yıldırım düşmesi ile oluşabilecek zarar ve hasarları güvence altına almaktadır.

Yangın Teminatı:
İşyerinde veya işyerinin yakınında çıkabilecek bir yangının yayılması sonucunda alevlerin ve dumanın binaya ya da eşyalara verebileceği zararlar yangın teminatı kapsamında güvence altına alınmaktadır.

İşyerinde veya işyerinin yakınında çıkabilecek bir yangının yayılması sonucunda alevlerin ve dumanın binaya ya da eşyalara verebileceği zararlar yangın teminatı kapsamında güvence altına alınmaktadır.

Duman Teminatı:
Isıtma cihazlarının veya pişirme cihazlarının arızasından kaynaklanan dumanın, doğrudan verebileceği zararlar teminat kapsamındadır.

Enkaz Kaldırma Masrafları: Poliçe teminatlarından doğabilecek hasarların limitler içinde oluşturduğu enkazın kaldırma masraflarına karşı verilen teminattır.

Fırtına Teminatı:
Fırtına sonucunda veya fırtına meydana geldiği sırada rüzgârın sürüklediği veya attığı cisimlerin işyerine çarpması sonucunda meydana gelebilecek zarar ve hasarları teminat kapsamına alan teminattır.

Grev, Lokavt, Terör Teminatı: Grev, lokavt, halk hareketleri, terörist eylemler ve kötü niyetli olaylar sonucunda ve bu hareketleri önlemek amacıyla yetkililer tarafından yapılan müdahaleler sırasında işyerinde meydana gelebilecek zarar ve hasarlar güvence altına alınmıştır.

Hırsızlık Teminatı:
Hırsızın işyerine girerken verebileceği zararlar ve hırsızlık sonucunda çalınan eşyalar hırsızlık teminatı ile güvence altındadır.

İnfilak Teminatı:
İnfilak teminatı ile doğalgaz, tüpgaz, havagazı ve kalorifer kazanı tesisatının infilakı sonucu oluşabilecek zarar ve hasarlar güvence altındadır.

Kar Ağırlığı Teminatı: İşyerinin çatısında birikmiş kar ağırlığı ile meydana gelebilecek zarar ve hasarlara karşı güvence sağlayan teminattır.

Kira Kaybı Teminatı:
Yangın hasarı meydana gelmesi durumunda işyerinin kullanılamayacak duruma gelmesi sonucunda sigortalı kiracı ise ve kira bedelini peşin ödemiş ise, işlememiş sürenin kira karşılığı; sigortalı mal sahibi ise, işyerinin boş kalması sonucunda alınamayan kira gelirinden doğabilecek kayıplar teminat kapsamındadır.

Komşulara Karşı Sorumluluk Teminatı: İşyerinde meydana gelen hasar sonucunda komşulara verilen zarar ve hasarları güvence altına alır.

Mal Sahibine Karşı Sorumluluk Teminatı: İşyeri binası sigorta poliçesi yaptıran kişiye ait değilse, sigorta yapılan işyerinde kiracı olarak bulunuluyorsa; yangın, dâhili su ve duman hasarlarının meydana gelmesi sonucunda mal sahibine karşı sorumluluğu teminat kapsamına alınır.

Yer Kayması:
Teminatı Toprak çökmesi ya da yer kayması sonucunda işyerinde meydana gelebilecek her türlü zarar ve hasarlar teminat kapsamındadır.

İşyeri Sigortası Fiyatları

İşyeri sigortası ücretleri, işyerinin ve yapılan iş faaliyetlerinin niteliğine göre risk analizi yapılması sonucunda belirlenir. Sigorta fiyatları tüm iş yerleri için aynı değildir.

Seçilen teminatlar ve ek teminatlar sonucunda poliçe fiyatları belirlenir.

İşyeri sigortası için hazırlanan sigorta teklifi ve sigorta poliçesi tamamen ihtiyaçlarınıza uygun belirlenir. Hazırlanan işyeri sigortası fiyatları işyerinize ve beklentilerinize göre hazırlanmaktadır.