You are currently viewing TRAFİK SİGORTASI

TRAFİK SİGORTASI

Trafik Sigortası, kaza sonucunda diğer araç veya üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararlar için sizi teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.

Trafik Sigortası’nın kapsamında; sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş ise Karayolları Trafik Kanunu’na göre, işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin edilir.

Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makûl ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır.

Neden Trafik Sigortası yaptırılmalıdır?


Trafik Sigortası genellikle Kasko Sigortası ile karıştırılır. Trafik Sigortası’nın Kasko Sigortası’ndan farkı, sigortayı yaptıranın değil karşı tarafın uğrayacağı zararların karşılanmasına yönelik zorunlu bir sigortadır.

Trafik sigortası primi neye göre belirlenir?

Trafik sigortası için ödeyeceğiniz prim her sigorta şirketinde farklı olmaktadır. Bunun nedeni sigorta primini belirlerken her sigorta şirketinin farklı kriterlere sahip olmasıdır. Genel olarak ödeyeceğiniz prim sigorta şirketine, sürücüye, il plaka koduna, araca, aracın hasar geçmişine vs. kriterlere göre değişmektedir.

Aracıma zorunlu trafik sigortası yaptırmazsam ne olur?

Her araç sahibi zorunlu trafik sigortasını yaptırmak ve sigorta süresi sona ermeden yeniletmekten sorumludur. Zorunlu trafik sigortası olmayan ya da süresi sona ermiş araçlar görüldükleri yerde trafiğe çıkması engellenir ve bağlanır. Yani bir ceza ödeyerek trafiğe çıkmaya devam etmek mümkün değildir. Araç yakalandığı anda trafikten men edilir.

Trafik sigortasında hasarsızlık indirimi nasıl olur?

Hasarsızlık indirimi kapsamında araç sahiplerine uygulunan basamak tarifesi ile sürücünün geçmiş dönemlerdeki hasar durumuna göre trafik sigortası priminde indirim veya artırım uygulanır. Bu uygulama yapılırken sürücünün sigorta şirketi için oluşturduğu riske göre daha önceki dönemlerini hasarsızlıkla kapatanlara ödül, hasarla kapatan sürücülere ise bir ceza niteliği taşımaktadır.

Basamak tarifesi nasıl uygulanır?

1. Basamak: Poliçenin son üç yılının hasarla kapatılması halinde ise %150 artış uygulanır.

2. Basamak: Poliçenin son iki yılının hasarla kapatılması halinde %100 artış uygulanır.

3. Basamak: Poliçenin ilk yılının hasarla kapatılması halinde %50 artış uygulanır.

4. Basamak: İlk kez trafiğe çıkacak araçlar uygulanan tarifedir.

5. Basamak: Poliçenin ilk yılında hasarsızlık olması halinde %15 indirim uygulanır.

6. Basamak: Poliçenin ikinci yılında hasarsızlık olması halinde %30 indirim uygulanır.

7. Basamak: Poliçenin üçüncü yılında da hasarsızlık olması halinde %45 indirim uygulanır.