You are currently viewing Sağlık Sigortanız Neleri Kapsıyor Biliyor musunuz?

Sağlık Sigortanız Neleri Kapsıyor Biliyor musunuz?

 • Post author:
 • Post category:Blog
 • Reading time:6 mins read

Sağlık sigortası yaptırdığınızda neleri kapsadığını bilmeniz neden çok önemlidir? Gelin adım adım neleri bilmeniz, neleri sorgulamanız gerektiği konularını inceleyelim.

Sağlık hizmetlerinin artan ücretleri her bireyin sağlık sigortası almasını gerekli kılıyor. Özellikle de acil durumlarda sağlık sigortası, ihtiyaç duyulan tıbbi hizmete erişimi daha iyi ve daha kolay hale getiriyor. Ancak sadece sağlık sigortası almak yetmez. Poliçenizin detaylarını anlamanız, sağlık sigortanızdan hiçbir hayal kırıklığı yaşamadan en doğru ve ihtiyacınıza yönelik şekilde faydalanmanızı sağlar. Bu nedenle sağlık sigortası poliçesi mutlaka dikkatlice okuduğunuzdan ve yazan her şeyi anladığınızdan emin olun.

İşte sağlık sigortası poliçesi okurken dikkat etmeniz gereken noktalar:

 • Anlaşmalı Hastane Ağı
 • Teminatlar
 • Bekleme Süresi
 • Hasar Talebi
 • Ek Teminatlar

Sağlık sigortanızı kullanabileceğiniz anlaşmalı hastane paketi doğru seçilmiş mi?

Poliçeyi aldıktan sonra, anlaşmalı hastaneleri mutlaka inceleyin. Sigorta şirketinizin internet adresinden anlaşmalı hastaneler listesine ulaşabilirsiniz. Ev ve ofisinize yakın olan anlaşmalı hastaneleri işaretleyin. Her zamanki cerrahınızın, alışık olduğunuz ya da tercih ettiğiniz doktorunuzun veya hastanenizin de listede olup olmadığına bakın.

Sağlık poliçenize istediğiniz tüm teminatlar eklenmiş mi?

Poliçe dokümanındaki “Teminatlar” bölümünde, ayakta tedavi haklarınızın adedi gibi sigorta şirketinin sağladığı tüm hizmetler ve menfaatler listelenmektedir. Poliçeniz elinize ulaştıktan sonra, evrakları dikkatlice okuyun ve satın aldığınız tüm hizmet ve teminatların poliçenizde olduğundan emin olun. Ayrıca, “İstisnalar” ve “Sınırlandırmalar” bölümlerini okumayı da unutmayın çünkü sigortanız bu bölümde bulunanları karşılamayacaktır. 

Yatarak Tedavi Teminatının Karşıladığı Hastane Masrafları

 • Sigortalı yatarak tedavi sırasında ameliyat olursa, ameliyathane masrafları, anestezi malzemeleri, doktor ücreti.
 • Sigortalının hastanede yattığı her gün için oda ve yemek giderleri.
 • Refakatçi kalması tıbben zorunlu ise refakatçi giderleri.
 • Sigortalının yatarak tedavisi sırasında kullanılan ilaçların giderleri.
 • Doktorun hastalığı teşhis etmek için gerekli gördüğü her türlü tanı birimleri giderleri.
 • Sigortalının yoğun bakım ünitesinde yapılan yoğun bakım giderleri.
 • Ameliyatsız yatışlarda hastane tedavi giderleri.
 • Sigortalının acil durumlarda sağlık kuruluşuna ulaşabilmesi için kullanılan kara ve hava ambulansı giderleri.
 • Doğum teminatı alınmışsa doğum giderleri.
 • Sigortalının yatarak tedavisi sırasında yapılan küçük müdahalelerin giderleri.
 • Sigortalının yatarak tedavisi sırasında doktor tarafından yapılan takip giderleri.
 • Sünnet ile ilgili giderler.

Ayakta Tedavi Teminatının Karşıladığı Hastane Masrafları

 • Doktor muayene giderleri.
 • Doktorun teşhis ve tedavi için gerekli gördüğü ve reçete ile verdiği ilaç giderleri. Reçetesiz alınan ilaç giderleri güvence kapsamında değildir.
 • Doktorun hastalığı teşhis etmek için gerekli gördüğü laboratuvar, radyoloji, kardioloji ve benzeri her türlü tanı birimleri giderleri.
 • Doktorun teşhis ve tedavi için gerekli gördüğü durumlarda tahlil ve röntgen giderleri
 • Doktorun hastalığın teşhisi ve tedavisi için gerekli gördüğü durumlarda yapılan MR, sintigrafi, tomografi giderleri
 • Hastalığın tedavisi için doktorun gerekli gördüğü fizik tedavilere ait giderler.
 • Doktorun hastalığın teşhisi için gerekli gördüğü, tomografi, MR, anjiyografi, endoskopi, kolonoskopi ve benzeri görüntüleme hizmetleri giderleri.
 • Doktorun, hastalığın teşhisi için gerekli gördüğü laboratuvar hizmetleri giderleri.
 • Sigortalının olağan kontrolleri, şikayeti olmadan yapılan doktor muayeneleri giderleri.
 • İlaç ve aşı giderleri.
 • Gebelik mutat kontrolleri.
 • Gebelik ve tüp bebek.

Hasar talebi ile ilgili prosedürleri poliçenizden okudunuz mu?

Tıbbi bir acil durum her an karşınıza çıkabilir. Bir hasar talebi yaratmak ve sigortacınızı haberdar etmek için takip etmeniz gereken prosedürleri bilmeniz önemlidir. Poliçenizdeki genel şartlar, acil bir durumda ya da planlanmış bir hastane tedavisi durumunda sigortacınızı nasıl ve ne zaman bilgilendirmeniz gerektiğinden bahseder. Burada ayrıca ücretsiz ya da geri ödemeli hizmetler için prosedürleri ve gereken evrakları da bulabilirsiniz. Önemli tarihleri aklınızda tutun.

Poliçe tanzim tarihi ile başlangıç tarihi değişiklik gösterebilir. Başlangıç tarihi, sağlık sigortasının sizi teminat altına aldığı gündür. Bitiş tarihini de aklınızda tutun, çünkü poliçenizi o tarihe kadar yenilemeniz gerekir. Bu tarihte yenileme yapmamak, çeşitli menfaatlerden yararlanamamanıza sebep olur. Yenileme için fazladan bir süre alabilirsiniz, ama bu sigortacıdan sigortacıya değişir.

Bekleme süresi uygulanacak teminatlar hakkında bilginiz var mı?

Poliçenizdeki bekleme süresini istisnalar bölümünde görebilirsiniz. Sigortanız bu süre boyunca poliçede belirtilen tedavileri karşılamaz. Bu süre, poliçenizin yürürlük tarihinden itibaren başlar ve 30 gün ila 90 gün arasında değişir. Bazı hastalıklar veya tedaviler belirli bekleme sürelerine sahiptir.

Bekleme Süresi Uygulanan Hastalıklar

 • Siğil, lipom, kist sebase (yağ bezesi),
 • Varis, anorektal hastalıklar (hemoroid, anal fissür, fistül, anal abse, vb.), sinüs pilonidalis (kist dermoid sakral), kist hidatik, kolonoskopi ve gastroskopilerde polipektomi ve her türlü fıtık (karın içi organ fıtığı, vb.), safra kesesi ve safra yolu hastalıkları, tiroid bezi, ve meme hastalıkları,
 • Burun (kaza sonucu oluşan burun kırıkları hariç), bademcik, geniz eti, sinüzit, işitme kusuru kulak tüpü takılması, timpanoplasti, vb),
 • Katarakt ameliyatı, glokom, keratokonus, retin
 • Rahim ve yumurtalık hastalıkları, endometriozis, sistorektosel,
 • Tetik parmak (Trigger finger), çekiç parmak, her türlü tuzak nöropati, ganglion kisti, kistik higroma, morton nöroma,
 • Üriner sistem taşı (ESWL dahil), hidrosel, prostat hastalıkları, mesane hastalıkları,
 • Omurga ve disk hastalıkları, faset denervasyon, sinir blokajı,
 • Her türlü organ nakli (transplantasyon),
 • Tüm eklem hastalıkları ( diz, omuz, kalça, dirsek benzeri tüm küçük, orta ve büyük eklemler), menisküs lezyonu, bağ, tendon yırtıkları vb.

Ek teminatlarınızın kapsamını kontrol ettiniz mi?

Eğer poliçenizi satın alırken, sigortanıza ek bir teminat seçtiyseniz veya sigorta şirketinin ücretsiz olarak size verdiği teminatlar varsa, bunların poliçenizin evraklarında yazdığından emin olun. Örneğin, check-up, diş tedavisi, doğum teminatı ve kritik hastalıklar sigortası gibi. Ek teminatlar, size ek faydalar sağlayan hizmetlerdir.

Yıl içerisinde sağlık harcamaları ile ilgili kötü sürprizlerle karşılaşmamak için sağlık sigortası kapsamı, hastalıkların teminatları ve doğum teminatı ile ilgili bilgiler poliçe kitapçığında dikkatle incelenmeli ve poliçenin hangi teminatları ne kadar limit ile karşıladığı iyi bilinmelidir.

Sevgi ve mutlulukla…