You are currently viewing Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hakkında Merak Ettikleriniz

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hakkında Merak Ettikleriniz

 • Post author:
 • Post category:Blog
 • Reading time:2 mins read

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Seçerken Göz Önünde Bulundurmanız Gerekenler

 • Ailenizde kimlerin sigortalanacağı ve kişi sayısı
 • Sağlık planı tipi – Sadece yatarak veya “ayakta + yatarak” planlar
 • Teminatların limiti
 • Muafiyet ve bekleme süreleri
 • Hastane ağı
 • Özel şartlar – özellikle satın almadan önce özel şart dokümanına bir göz atarak, aklınıza takılan kısmı kesinlikle Wacente kişisel sigorta danışmanınıza sorun.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile Özel Sağlık Sigortası arasındaki fark nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SGK’lılar için aynı kalitedeki sağlık hizmetinden Özel Sağlık Sigortası primlerine kıyasla çok daha düşük primlerle yararlanma fırsatı sunar.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sahibi olmak için SGK’lı olmak bir ön koşuldur. SGK’lı olmayan kişiler Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sahibi olamazlar. Özel Sağlık Sigortasına ise 0-60 yaş arasındaki herkes SGK’lı olup olmamasına bakılmaksızın sahip olabilir. Her iki ürün de tercih edilen poliçede belirtildiği şekilde yatarak ve ayakta tedavi teminatları sunmaktadır.

Yatarak tedavi teminatları nelerdir?

Yatarak tedavi teminatları şartlara bağlı olarak sınırsız ve %100 olarak karşılanır;

 • Cerrahi ve dahili yatışlar
 • Yoğun bakım
 • Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz
 • Koroner anjiyografi
 • Küçük müdahale giderleri
 • Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi gideri

Ayakta tedavi teminatları nelerdir?

Ayakta tedavi teminatları, yılda 8-10 vaka ile sınırlı olup, %100 olarak karşılar;

 • Doktor muayene
 • Laboratuvar hizmetleri
 • Fizik tedavi giderleri
 • İleri tanı yöntemleri
 • Görüntüleme ve tanı yöntemleri