Yeşil Kart Nedir?

Yeşil Kart, Yeşil Kart Sistemine üye ülkelerde geçerli olmak üzere düzenlenen, Uluslararası Motorlu Taşıt Sigorta Kartıdır. Trafik sigortasının eki niteliğinde olan Yeşil Kart, kazanın meydana geldiği ülkede yapılması zorunlu olan Motorlu Taşıt Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına(Trafik Sigortası) eşdeğer bir belgedir. Bir başka deyişle kazanın meydana geldiği ülkede yürürlükte olan trafik sigortası mevzuat, kapsam ve limitleri çerçevesinde teminat vermektedir.

Büroların, zararı ivedilikle giderip ödeme yapabilmesi için kazaya neden olan aracın, olay tarihinde Yeşil Kart Sistemine üye bir ülke tarafından düzenlenmiş geçerli bir Yeşil Kartının olması gerekmektedir. .

Yeşil Kartın varlığı motorlu taşıt kullanıcısına sisteme dâhil olan ülkelere yaptığı seyahatlerde kolaylık sağlar. Yeşil Karta sahip bir aracın sigorta teminatı ve sigortacısının kolaylıkla tespit edilebilir olması nedeniyle bu aracın bir kazaya sebebiyet vermesi durumunda zarar gören tarafa ödeme gecikmeksizin yapılabilir.

Büroların Faaliyetleri

Bürolar, yeşil kart sisteminde ülkesini temsil eden ve sistemin işleyişine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş, kar amacı gütmeyen organizasyonlardır.

Yeşil kart sisteminde Büroların iki önemli yükümlülüğü bulunmaktadır:

1. Garanti Sağlama

– Yeşil kartı düzenleyen yabancı sigortacının, Büronun kendi ülkesindeki kanunlara uyacağına ve ülkesinde yürürlükte bulunan trafik sigortası limit ve kapsamı dahilinde mağdur tarafın zararını tazmin edeceğine dair garantiyi kendi hükümetine,

– Üye sigortacılar tarafından düzenlenen yeşil kartlar ile ilgili yeşil kart sistemine dahil diğer ülkelerde meydana gelen zararların tazmin edileceğine dair garantiyi ise ziyaret edilen ülkenin bürosuna vermektedir.

2. Hasar Yönetimi

– Yurt dışında düzenlenmiş yeşil kart sigortası bulunan yabancı plakalı araçların, Büronun ülkesinde sebebiyet verdiği zararları yeşil kart sigortacısı adına gidermek,

– Yurt dışında düzenlenmiş yeşil kartlardan karşılanacak talepler ile ilgili açılan davalarda taraf olmak ve celp kabul etmekle görevlidir.

Yeşil Kart

1. Bütün Yeşil Kartlar BM Avrupa Komisyonu İç Ulaştırma Komitesi Yol Ulaşım Çalışma Grubu tarafından kabul edilmiş formda olmalıdır.

2. Yeşil Kart; yeşil renkte olmak zorundadır.

3. Kartın üzerinde herhangi bir tahrifat yapılamaz.

4. Mevcut bir bölüm silinemez.

5. Yeşil Kartın üzerindeki hiçbir bilgi değiştirilemez.

6. Avrupa Birliği ülkeleri ve İsviçre’nin simgesi aynı kutuda yer alır.

7. Diğer her ülkenin kendine ait simgeleri ayrı kutulardadır.

8. Bürolar Konseyi internet sitesinin adresi Yeşil Kartlarda yazılı olmak ve sayfanın arka yüzünde bulunmak zorundadır.

9. Bir ülkenin uluslararası kısaltmasının yazılı olduğu kutunun üzeri çizili ise Yeşil Kart o ülkede geçerli değildir.

10. Yeşil kartın üst kısmında “Uluslararası Motorlu Taşıt Sigortası” ibaresi yeşil kartı düzenleyen ülke ana dilinde ve aynı zamanda İngilizce ve Fransızca olarak yazılı olmalıdır.

11. Yeşil Kartın geçerli olduğu başlangıç ve bitiş tarihi kartın üzerinde yazılı olmalıdır. Bu tarihler aracın Türkiye’de bulunacağı tarihleri kapsamalıdır.

12. Yeşil Kartta ülke kodu, düzenleyen sigortacının kodu ve Yeşil Kartın numarası yazılı olmalıdır.

13. Sigortalı aracın plakası, yoksa şase numarası veya motor numarası yazılı olmalıdır.

14. Aracın markası ve tipi (römork, çekici, karavan, vb.) yazılı olmalıdır.

15. Poliçe hamili veya araç kullanıcısının isim ve adresi ile sigortacının adı ve adresi yazılı olmalıdır.

16. Türkiye’nin uluslararası kısaltması olan TR`nin üstü çizili değilse Yeşil Kartlar, tüm Türkiye’de (Asya ve Avrupa yakası olmak üzere) geçerlidir.

17. Yeşil Kartın üzerine eklenmiş her türlü not geçersizdir.

18. Sisteme üye devletlerin uluslararası kısaltmaları Yeşil Kartın arka yüzünde o ülke Bürolarının iletişim bilgileri ile birlikte yazılıdır.

Yurtdışında Kaza

Öncelikle sakin olunuz ve kaza mahallinde gerekli güvenlik önlemlerini alınız. Kaza işaret üçgeninizi (ya da başka bir işareti) gelen trafiği yönlendirecek şekilde yeterli bir mesafeye yerleştirin.

Ülke mevzuatına göre Polise haber verilmesi gereken bir kaza geçirdiyseniz gecikmeksizin polise haber veriniz.

Polisin tutanak düzenlemesini gerektirecek bir durum yok ise Avrupa Karşılıklı Kaza Beyanını ve/veya Anlaşmalı Kaza Tespit Tutanağını eksiksiz doldurunuz. Avrupa karşılıklı kaza beyanı iki tarafa ait kişi ve araç bilgilerinin yer aldığı ve kazanın oluşumunu anlatan bir beyandır. Bir kopyanın size verildiğinden ve diğer tarafın yazdığı bilgiyi anladığınızdan emin olun.

Talep edilmesi halinde sigorta ve sürücü belgeniz ile diğer araca ilişkin bilgi ve belgeleri karşı tarafa veriniz.

Gerekli durumlarda ilgili mercilerden Tercüman talep ediniz.

Kaza sebebiyle tutuklanmanız durumunda Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Büyükelçiliğini arayınız.

Şayet sürücü sıfatı ile olarak olaya karışmışsanız, yurda dönüşünüzde kazayı mutlaka çalıştığınız kuruluşa veya Türkiye Motorlu Taşıt Bürosuna bildiriniz.

Yeşil Kart Sigortası bir sorumluluk sigortası olduğundan bir trafik kazası sonucu bir başkasına zarar vermeniz halinde zarar görenin hasarını öder. Sigortalı aracın kendi hasarını karşılamaz. Yurtdışında Türk Yeşil Kartına sahip bir aracın sebebiyet verdiği bir trafik kazasında zarar görmüş iseniz talebinizi doğrudan Türkiye Motorlu Taşıt Bürosuna iletebilirsiniz.

Doldurup imzaladığınız başvuru formunu gerekli belgeleri ekleyerek “Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu, Büyükdere Cad. Oya Sok. Devran Apt. No:2/1 Gayrettepe / İstanbul” adresine kargo ile ya da tmtb@tmtb.org.tr adresine elektronik posta ile gönderiniz. (Elektronik posta ile gönderdiğiniz belgelerin asıllarını daha sonra kargo ile de göndermeniz istenecektir.)

Araç Grup KoduAraç Kategori KoduAraç GrubuÖzel Prim - Euro*Tüzel Prim - Euro*
01AOtomobil225225
02A1Taksi500500
03MMinibüs(Sürücü Dahil 10-17 Koltuk)550550
04M1Otobüs(Sürücü Dahil 18-30 Koltuk)700700
05EOtobüs(Sürücü Dahil 31 ve Üstü Koltuk)850850
06C1Kamyonet500500
07CKamyon12501250
08Hİş Makinesi300300
09H1Traktör5050
10FRömork**100100
11BMotosiklet ve Yük Motosikleti180180
12CTanker12501250
13CÇekici12501250
14GÖzel Amaçlı Taşıt700700
15KTarım Makinesi300300

( * ) Vergiler hariç rakamdır.

( ** ) Bu Tarife ve Talimatta belirtilen Römork araç grubu, insan taşımada kullanılmayan römorkları ifade etmektedir. İnsan taşımada kullanılan römorklar Özel Amaçlı Taşıt kategorisinde değerlendirilecektir.

NOT: Yeşil Kart poliçesi araç kategori kodları ile Trafik poliçesi araç katagori kodlarının birebir aynı olması için aşağıdaki değişiklikler yapılmış ve 17.06.2015 tarihinde yürürlüğe alınmıştır.

1) 03,04,05 Araç gruplarındaki sürücü dahil koltuk sayısı güncellenmiştir.

2) Karavan araç grubu , Özel amaçlı taşıt araç grubu içerisine dahil edilmiştir.

3) Araç grup kodu 15’in tanımı Tarım Makinesi olarak güncellenmiş ve primi özel / tüzel kişiler için 300 EURO olarak belirlenmiştir.

2020 yılı Detaylı Yeşil Kart Sigortası fiyatları aşağıdaki yer almaktadır.

Yeşilkart 2020 Yılı Fiyat Listesiyesil-kart-sigortanin-gecerli-oldugu-ulkeler